Olet täällä

UCPori Klubi - tiiviimpää elinkeinoelämäyhteistyötä

UCPori Klubin tarkoituksena on

  • luoda uusia tutkimus- ja kehittämiskumppanuuksia satakuntalaisyritysten kanssa
  • edistää valmistuvien maisterien ja diplomi-insinöörien työllistymistä Satakuntaan
  • edistää akateemista yrittäjyyttä

Klubin toimintamuotoja ovat mm.

Klubi toimii verkostomaisesti. Klubiin kuuluminen on maksutonta eikä sido eikä velvoita siihen kuuluvia mitenkään.

Lisätietoa Klubista!

Kehitysjohtaja Kimmo Laakso | Koordinaattori Piritta Huhta
 


Seuraava Klubi-tapahtuma
 
Satakuntalaisyrityksille ja -yhteisöille suunnatun UCPori Klubin seuraava teemabrunssi järjestetään 13.12.2017 klo 8.00-9.30 (lk 225).
 
Teemana brunssilla on ICT4S - Itsearviointisivusto satakuntalaisille yrityksille (julkaistaan 13.12.2017).

Alustajana on Elina Hiltunen (KTT, DI). Hiltunen on futuristi eli tulevaisuuden ennakointiin keskittynyt tietokirjailija ja kouluttaja.
Hän on erikoistunut tulevaisuuden ennakointiin ja heikkoihin signaaleihin, joiden parissa hän on tehnyt työtä vuodesta 1998 alkaen. Hiltunen on keskittynyt erityisesti siihen, miten yritykset voisivat paremmin ennakoida tulevaisuuden asiakkaiden tarpeita sekä reagoida ketterämmin liiketoimintaympäristön muutoksiin. Hiltusen uusin businesskirja, Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa- trendit ja ilmiöt,  ilmestyi 2017. Kirja käy läpi 18 kuluttajatrendiä ja 10 megatrendiä sekä työkaluja niiden käyttöön organisaatiossa.

Miten tieto- ja viestintätekniikan (ICT) resurssitehokas käyttö voi edistää kestävää kehitystä?
Tiedätkö mikä on käyttämäsi ICT:n vaikutus kestävän kehityksen näkökulmasta?

Ajatar-hankkeessa on tutkittu keinoja tunnistaa ICT:n käytön vaikutuksia kestävän kehityksen näkökulmasta yritysten päivittäisessä toiminnassa.
Hankkeen tuloksena on laadittu avoin verkkopohjainen itsearviointisivusto yrityksien käyttämän ICT:n ympäristömyönteisyyden arviointiin.
Itsearvioinnin tuloksena syntyy konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joilla on mahdollista pyrkiä aiempaa vähähiilisempään toimintaan.

Tule kuulemaan ja kokeilemaan, miten voit arvioida - ja myös parantaa - oman yrityksesi toimintaa kestävä kehitys huomioiden!

Tilaisuuden isäntinä toimivat tutkimuspäällikkö Jari Soini ja projektipäällikkö Jari Leppäniemi Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksiköstä.

Aamiaistarjoilu.

Liity UCPori Klubiin ja/tai ilmoittaudu klubitapahtumiin ao. lomakkeella: