Olet täällä

UCPori Klubi - tiiviimpää elinkeinoelämäyhteistyötä

UCPori Klubin tarkoituksena on

  • luoda uusia tutkimus- ja kehittämiskumppanuuksia satakuntalaisyritysten kanssa
  • edistää valmistuvien maisterien ja diplomi-insinöörien työllistymistä Satakuntaan
  • edistää akateemista yrittäjyyttä

Klubin toimintamuotoja ovat mm.

Klubi toimii verkostomaisesti. Klubiin kuuluminen on maksutonta eikä sido eikä velvoita siihen kuuluvia mitenkään.

Lisätietoa Klubista!

Kehitysjohtaja Kimmo Laakso | Koordinaattori Piritta Huhta
 


Seuraava Klubi-tapahtuma
 
Satakuntalaisyrityksille ja -yhteisöille suunnatun UCPori Klubin seuraava teemabrunssi järjestetään 4.4.2018 klo 8.00-9.30.
Paikkana on yliopistokeskuksen uusittu esittely- ja kokoustila LK103 August.
 
Teemana brunssilla on Data-analytiikan osaamiskeskittymän julkistettava selvitys sekä tutustuminen osaamiskeskittymän sivuston tarjontaan.

Brunssin aluksi esiteltävä selvitys kertoo data-analytiikan nykytilasta ja sen hyödyntämisestä Satakunnassa. Esityksen jälkeen käydään keskustelua osallistujien näkökulmasta data-analytiikan hyödyntämiseen liittyen (miten, missä, koska ja kuinka data-analytiikkaa voisi hyödyntää).

Brunssin toisessa vaiheessa tutustutaan Data-analytiikan osaamiskeskittymän verkostoon ja datatiede.fi -sivustoon. Sivusto tarjoaa esimerkiksi tietopaketteja, tapahtumataltiointeja, analytiikan esimerkkejä ja oppimismateriaalia. Tässä vaiheessa osallistujat voivat omilla laitteillaan kokeilla ja tutustua sivuston tarjontaan. Myös sivuston sisällöstä ja toimivuudesta käydään lyhyt keskustelu osallistujien kanssa (mitkä asiat parantaisivat sivuston käyttämistä).

Tilaisuuden isäntänä toimii Data-analytiikan osaamiskeskittymää perustavan hankkeen tiimi; Tarmo Lipping, Jari Turunen ja Janne Harjamäki Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Aamiaistarjoilu.

Liity UCPori Klubiin ja/tai ilmoittaudu klubitapahtumiin ao. lomakkeella: