Yhteiset jatko-opinnot Porin yliopistokeskuksessa

Porin yliopistokeskuksessa toimivien yksiköiden kurssitarjonta omille jatko-opiskelijoilleen on soveltuvin osin kaikkien yliopistokeskusyksiköiden jatko-opiskelijoiden hyödynnettävissä.

Seuraavassa esimerkkejä kursseista joille voidaan ottaa jatko-opiskelijoita yli yksikkörajojen.

Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö

Seminaari tutkimusaineistojen tilastollisesta analyysistä (lokakuu 2016 - helmikuu 2017, 6 op), lisätietoa tarmo.lipping(at)tut.fi tai jari.j.turunen(at)tut.fi

Tampereen yliopisto, Porin yksikkö

  • Yhteinen sosiaalipolitiikan, sosiaalityön ja sosiologian jatkokoulutusseminaari jatko-opiskelijoille. Seminaari kokoontuu osallistujien kesken sovitun aikataulun mukaisesti, pääsääntöisesti kerran/kk torstaisin klo 16-18. Mikäli jonkin muun yksikön jatko-opiskelija haluaisi aihettaan kommentoitavan yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta, mukaan voi ilmoittautua. Yhteyshenkilö: Satu.Kalliola@uta.fi


  • Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopinnot:
    • SOP03.5 Arviointitutkimus 5 op (toteutus II periodilla; videoluennot ym.) Yhteyshenkilö: ossi.eskelinen@uta.fi
    • SOP03.6. Toimintatutkimus 5 op (toteutus III periodilla sekä kontakti- että verkkoseminaarina) Lisäksi tästä on koko ajan auki sähköinen tentti ja esseemahdollisuus. Yhteyshenkilö: satu.kalliola@uta.fi