Olet täällä

Tilanneviesti

Tämän lomakkeen lähetystoiminto on asetettu pois päältä.

TiedeAreena-tutkimusseminaari

Porin yliopistokeskuksen tutkijoita ja tutkimusta tutuksi tekevä TiedeAreena-yleisötapahtuma järjestetään kahdennentoista kerran 22.9.2017.  Tapahtuman yhteydessä järjestetään yliopistokeskuksen, emoyliopistojen ja Satakunnan muiden korkeakoulujen tutkimusta esille tuova TiedeAreena-tutkimusseminaari.

TiedeAreena-tutkimusseminaarissa kokoontuu yhteensä 6 työryhmää, joissa tutkijat, asiantuntijat, vaikuttajat, päättäjät ja muut toimijat voivat esitellä omia tutkimuksiaan tai tutkimusideoitaan. Tutkimusseminaarin sessioiden teemat perustuvat Porin yliopistokeskuksen tutkimusyhteistyön painoaloihin. Seminaaripapereiden abstrakteista tullaan jälleen syksyllä kokoamaan yliopistokeskuksen yhteinen julkaisu (ISBN; ISSN). Viime vuoden julkaisu on luettavissa täältä.

Jokaiseen sessioon otetaan 4-5 kpl 15 minuutin esitystä. Tutkimusseminaarin esitykset ovat suurelle yleisölle avoimia ja esityskielenä on pääsääntöisesti suomi. Esitelmäehdotusten tiivistelmiä otetaan vastaan 19.6.2017 asti. Tiivistelmät tulee tänä vuonna lähettää suoraan sähköpostitse osoitteeseen pauliina.tuomi@tut.fi. Kerro paperia lähettäessäsi, mihin sessioon haluat sitä tarjota. Tiivistelmien pituus on 1 sivu (lopulliset tekstit seminaarijulkaisuun 1-2 sivua mukaan lukien mahdollisen lähdeluettelon). Tieto työryhmiin hyväksytyistä tiivistelmistä julkaistaan viim. 21.6.2017. Samassa yhteydessä toimitetaan tarkempi ohjeistus ja lomakepohja tulevaa julkaisua varten. Artikkelikokoelman tekstien deadline on 16.8.


 

1. Yhteiskunnan digitalisoitumisen uhat ja mahdollisuudet
Yksilöihin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan liittyviä erilaisia toimintatapoja, malleja sekä prosesseja ollaan digitalisoimassa parhaillaan kiihtyvällä vauhdilla. Erityisesti erilaisia julkisia palveluita digitalisoidaan Suomessa valtioneuvoston kärkihankkeen mukaisesti. Mikään muutos monimutkaisessa järjestelmässä ei kuitenkaan tapahdu ilman vastareaktioita tai ilman uusien mahdollisuuksien avautumista. Yhteiskunnan digitalisoitumisen uhat ja mahdollisuudet –tutkimussessio kutsuu tieteenharjoittajat pohtimaan lähestyvän digitalisoituvan yhteiskunnan eettisiä, moraalisia, yhteiskunnallisia, taloudellisia ja teknisiä haasteita – sekä myös mahdollisuuksia, joita muutos tulee tarjoamaan. Tutkimussession aihealueisiin kuuluvat, mutta eivät rajaudu pelkästään, mm. digitaalisen tiedon omistajuuteen, tietoturvaan ja turvallisuuteen, digitalisoinnin vastuiden ja vallan, teknisten uhkien ja mahdollisuuksien tarkastelu.

Pj: Sami Hyrynsalmi (TTY)

2. Asiantuntijaorganisaatiot ja -palvelut verkostoissa
Työryhmään ovat tervetulleita esitykset, joissa käsitellään asiantuntijapalveluita, asiantuntijuutta ja asiantuntijaorganisaatioita niiden verkostomaisessa toimintaympäristössä.
Esimerkkejä aiheista ovat:
•   Asiantuntijuus, asiantuntijatyö ja asiantuntijaorganisaatioiden erityispiirteet
•  Asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen ja kehittäminen (esim. asiantuntijatyön johtaminen, motivaatio ja suoritusmittaaminen,  organisaatiosuunnittelu)
•  Asiantuntijapalvelujen kehittäminen ja markkinointi (esim. palvelujen yhteisluominen, brändin ja maineen hallinta, verkostojen hallinta ja johtaminen)

Esityksissä aihepiirejä voi lähestyä sekä tietyn tieteenalan näkökulmasta että monitieteellisesti.

Pj:t: Kirsi-Mari Kallio (TY, Tukkk) ja Kati Suomi (TY, Tukkk)

3. Ihminen, energia ja ympäristö
Teknologian kehitys luo ihmiselle yhä monipuolisempia ja kokonaisvaltaisempia mahdollisuuksia hyödyntää, monitoroida sekä hallita ympäristöään. Kaupunkistuvassa maailmassamme meillä on kuitenkin joskus epärealistisen optimistinen käsitys ympäristömme hallittavuudesta, olkoon sitten kyseessä ilmastonmuutos, päästöjen vaikutukset, kaivostoiminnan tai maatalouden ympäristövaikutukset tmv. Toisaalta ympäristö on ihmiselle ehtymätön elämysten ja innovaation lähde. Odotamme tähän sessioon kontribuutioita, jotka käsittelevät ihmisen suhdetta ympäristöön. Näkökulma on vapaa!

Pj:t: Tarmo Lipping (TTY) ja Sari Repka (TY, MKK)

4. Kulttuurien ja yhteiskuntien resilienssi
Resilienssi tarkoittaa yhteiskunnan tai yhteisön joustavuuteen perustuvaa kykyä hallita globaaleihin muutoksiin liittyviä riskejä. Yhteisöillä ja yhteiskunnilla on tietty kulttuurinen ja sosiaalinen kapasiteetti, jonka avulla ne sopeutuvat esimerkiksi ilmaston ja väestön muutoksiin. Resilienssiin kohdistuvaa kiinnostusta ohjaava kysymys koskee sitä, miksi toiset yhteisöt ja yhteiskunnat sopeutuvat muutoksiin joustavammin kuin toiset. Keskeistä osaa näyttelee osallistuminen, jonka avulla muotoillaan strategiset tavoitteet ja varmistutaan niiden yhteisöllisestä hyväksynnästä.
Työryhmä on jatkoa aiempina vuosina toteutetulle sosiaalisen eheyden teemalle. Ohjelmaan ovat erityisen tervetulleita esitykset, joissa kulttuurista tai sosiaalista joustavuutta tarkastellaan paikallisessa tai alueellisessa mittakaavassa. Yhteisöjen ja yhteiskuntien resilienssiä voi tarkastella esimerkiksi joko kulttuurin, ympäristön, politiikan tai yhteiskunnan näkökulmasta. Sitä voi tarkastella myös eri näkökulmia yhdistellen."
 
Pj:t: Anna Sivula (TY, KTMT), Maunu Häyrynen (TY, KTMT) ja Satu Kalliola (TaY)

5. Laadullisen tutkimuksen käyttö monitieteisessä yhteisössä
Metodisessioon ovat tervetulleita esitykset, joissa käsitellään laadullista tutkimusta erilaisissa konteksteissa, kuten: esimerkiksi taide - kulttuuri- ja maisemantutkimus, tekniikka ja liiketalous, kuitenkin niin, että kukin esitys keskittyy tietylle osa-alueelle. Tavoitteena on tuoda laadullisen tutkimuksen erilaisia soveltamistapoja sekä sovelluskohteita ennakkoluulottomasti esille.

Pj:t: Rainer Breite (TTY) & Taina Rajanti (Aalto)

6. Pelillistäminen
Työryhmässä tarkastellaan pelillistämistä ja pelillisyyttä monipuolisesti erilaisissa muodoissa ja erilaisilla osa-alueilla. Esitykset voivat käsitellä pelillistämistä ja pelillisyyttä esimerkiksi liikunnan, hyvinvoinnin, terveydenhuollon, koulutuksen, pelien ja leikin, taiteen, median tai politiikan saralla. Pelillistämistä ja pelillisyyttä voidaan käsitellä niin tuotekehityksen ja palvelumuotoilun kuin käyttäjäkokemusten näkökulmasta. Tervetulleita ovat sekä valmista että vielä keskeneräistä tutkimusta esittelevät esitykset kuin myös toteutettuja tai keskeneräisiä pelillistämishankkeita esittelevät käytännönläheiset puheenvuorot.

Pj:t: Juho Hamari (TTY/TY) & Usva Friman (TY, KTMT)

Lisätietoja:
koordinaattori Pauliina Tuomi pauliina.tuomi@tut.fi