Tekniikka ja johtaminen

Tekniikan tutkimus

Porissa tekniikan tutkimuksen painoalueita ovat liiketoimintaekosysteemit, verkostot ja innovaatiot, ohjelmistotekniikka ja älykkäät järjestelmät, data-analytiikka ja optimointi sekä hyötypelit ja pelillinen oppiminen. Teemme tutkimusyhteistyötä yritysten, yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa myös kansainvälisissä projekteissa.

Tekniikan tutkimusta tehdään seuraavissa tutkimusryhmissä:

DAO - Data-analytiikka ja optimointi

NOVI – Tietojohtamisen tutkimus

SEIntS - Ohjelmistotekniikka ja älykkäät järjestelmät

Pori Game Lab