Porin yliopistokeskuksen pelastussuunnitelma

Suunnitelman laatija (Päiväys 22.10.2008) Prizzpoint Oy PL 181 28101 Pori Suunnitelman tarkastajat (Päiväys 28.10.2008) Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Tampereen yliopiston Porin...


Suunnitelman laatija
(Päiväys 22.10.2008)
Prizzpoint Oy
PL 181
28101 Pori

Suunnitelman tarkastajat
(Päiväys 28.10.2008)
Tampereen teknillinen yliopisto, Porin laitos
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Tampereen yliopiston Porin yksikkö
Aalto-yliopisto, Taiteen laitoksen Porin yksikkö
Turun yliopisto, Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus
Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Länsi-Suomen kesäyliopisto
Prizztech-konserni (Prizztech Oy, Prizzpoint Oy)

Suunnitelman hyväksyjä
(Päiväys 28.10.2008)
Porin yliopistokeskuksen johtoryhmä

Jakeluja ja ylläpito
Porin yliopistokeskuksen internet-sivut (www.ucpori.fi/turvallisuus)

Päivitykset
25.11.2015
Riskiarviointi päivitetty ja pelastussuunnitelma tarkistettu/päivitetty

3.1.2014
Palvelutarjoajan vaihdoksen ja muiden henkilöstövaihdosten vuoksi turvallisuussuunitelmaa on päivitetty tarvittavilta osin.

16.9.2013
Palvelukeskuksen palvelutarjoajan muutoksen johdosta myös pelastussuunnitelman turvallisuushenkilöstön kokoonpanoon on tehty muutoksia. Pelastussuunnitelmasta myös poistettu maininnat väestönsuojasta, joka kauppakeskustyömaan vuoksi on purettu.

11.12.2012
Syksyn aikana pidetyistä poistumisharjoituksista saatuja kokemuksia ja palautteita käsiteltiin UCPorin johtoryhmässä. Palvelukeskuksen esityksestä johtoryhmä päätti tehdä esityksen turvallisuusvälineiden lisähankinnoista kiinteistön omistajalle, Renor Oy:lle ja toimittaa esityksen myös pelastusviranomaisille tiedoksi.

3.12.2012
Porin yliopistokeskuksessa järjestettiin paloturvallisuus- ja poistumisharjoitus henkilökunnalle ja opiskelijoille (ns. sokkoharjoitus).

23.10.2012
Turvallisuusasioita, poistumisharjoituksen palautetta sekä kehittämistoimia käsiteltiin UCPorin johtoryhmässä. Palvelukeskuksen esityksestä johtoryhmä päätti tarkentaa työnjakoa. Muutokset päivitetään pelastussuunnitelmaan.

9.10.2012
Harjoituksen kulku ja henkilökunnalta saatu palaute käytiin läpi poistumisharjoituksen järjestäneen toimijan kanssa.

19.9.2012
Järjestetty ohjattu pelastus- ja poistumiskoulutus ja -harjoitus Porin yliopistokeskuksen henkilökunnalle ja opiskelijoille.

12.9.2012
Päivitetyt turvallisuusohjeet laitettu sähköpostilla jakeluun henkilökunnalle ja opiskelijoille

2011
Lisätty turvallisuuspäällikölle kolmas, koulutettu varahenkilö.

20.10.2010
Lisätty turvallisuuspäällikölle toinen, koulutettu varahenkilö.

11.8.2010
Lisätty uusi kappale 4 Toiminta vaaratilanteissa, johon siirretty aiemmin kappaleessa 3 olleet toimintaohjeet. Toimintaohjeisiin on päivitetty poliisilta keväällä 2010 saadut uudet toimintaohjeet koskien vaarallista henkilöä ja uhkaustilanteita.