Lomakkeet

Yliopistokeskuksen SISÄISEEN käyttöön tarkoitettuja lomakkeita voivat käyttää esimiesasemassa olevat henkilöt tai yksiköiden yhteyshenkilöt.

Lomakkeilla tulee ilmoittaa muun muassa seuraavista asioista:

  • Uuden henkilön tiedot
  • Avain- ja nimikylttitilaukset
  • Muutokset yhteystiedoissa
  • Työsuhteen päättyminen

Lomakkeiden kautta saatujen tietojen avulla ylläpidetään muun muassa yliopistokeskuksen puhelinluetteloa.

Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto (TaY), Turun yliopisto (TY KTMT, TY TuKKK, TY MKK) sekä muut Porin yliopistokeskuksessa toimivat tahot (pl. TTY).

Lomakkeen tiedot ohjautuvat Palvelukeskukseen.


Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Lomakkeen tiedot ohjautuvat Palvelukeskukseen, TTY Porin henkilöstöhallintoon ja tekniseen tukeen.


Palvelupyyntölomake

Porin yliopistokeskuksen toimitilapalveluita koskevat palvelupyynnöt voit jättää palvelukeskuksen henkilökunnalle oheisella lomakkeella. Lomakkeen voit tarvittaessa täyttää myös nimettömänä. Yhteystietosi jättäminen kuitenkin helpottaa mahdollisten lisäkysymysten selvityksessä.