Olet täällä

Lomakkeet


Yliopistokeskuksen SISÄISEEN käyttöön tarkoitettuja lomakkeita voivat käyttää esimiesasemassa olevat henkilöt tai yksiköiden yhteyshenkilöt.


Lomakkeilla tulee ilmoittaa mm. seuraavista asioista:

  • Uuden henkilön tiedot
  • Puhelin-, avain-, pysäköintilupa- ja nimikylttitilaukset
  • Muutokset yhteystiedoissa
  • Työsuhteen päättyminen

Lomakkeiden kautta saatujen tietojen avulla ylläpidetään mm. yliopistokeskuksen puhelinluetteloa, ja DELTA-tutkimustietokannan tutkijat-kantaa.


 

Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto (TaY), Turun yliopisto (TY KTMT, TY TuKKK, TY MKK) sekä muut Porin yliopistokeskuksessa toimivat tahot (pl. TTY).

Lomakkeen tiedot ohjautuvat Palvelukeskukseen ja DELTA-tutkimustietokannan ylläpitäjälle.


 

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Lomakkeen tiedot ohjautuvat Palvelukeskukseen ja DELTA-tutkimustietokannan ylläpitäjälle, Porin laitoksen henkilöstöhallintoon, tekniseen tukeen, viestintään ja Porin tiedekirjastoon.


 

Palvelupyyntölomake

Porin yliopistokeskuksen toimitila- ja tietotekniikkapalveluita koskevat palvelupyynnöt voit jättää palvelukeskuksen henkilökunnalle oheisella lomakkeella. Lomakkeen voit tarvittaessa täyttää myös nimettömänä. Yhteystietosi jättäminen kuitenkin helpottaa mahdollisten lisäkysymysten selvityksessä.