Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Taiteen laitoksen Porin yksikkö

Puhelinvaihde: (09) 470 01
Postiosoite: PL 181, 28101 Pori
Käyntiosoite: Siltapuistokatu 2, 28100 Pori

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)aalto.fi
Www-sivut

henkilökunta

Puh.vaihde (Aalto)Siltapuistokatu 2 (1.krs)(09) 470 01
Porin yliopistokeskus
Coyotzi Borja Andrea tohtorikoulutettava


Järvenpää Satuosastosihteeri050 344 2234Huone 147
Jensen Annatohtorikoulutettava050 464 0478Huone 157
Juhala Jukka-Petteriharjoitusmestari050 356 2179Huone 155
Rajanti Tainavanhempi yliopistonlehtori
050 384 5662Huone 157Taiteen laitos
Sinisalo Piatohtorikoulutettava050 355 2521
Aalto CHEM/Kemian tekniikan ja metallurgian laitos
Tainio MattiPost doc -tutkijatohtori050 516 9475Huone 159