UCPori Klubin Teemabrunssi: Monitieteinen asiantuntijuus sote-palvelujen kehittämisessä

Satakuntalaisyrityksille ja -yhteisöille suunnatun UCPori Klubin seuraava teemabrunssi järjestetään keskiviikkona 13.3.2019 klo 8.00-9.30 (lk 225).

Maaliskuun brunssin teemana on Monitieteinen asiantuntijuus sote-palvelujen kehittämisessä. 

Palvelujen kehittyminen ja sujuvat palveluketjut edellyttävät eri toimijoiden yhteistyötä ja osaamista. Yhteistyö on pohjana uusille palveluinnovaatioille. Satakunnassa verkostoitumisen merkitys on tunnistettu, mutta käytännön kehittäminen vaatii resursseja, johtamista ja koordinointia sekä toistemme osaamisen entistä parempaa tunnistamista. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat innovaatioyhteistyön liikkeelle panevia voimia tuottaessaan uusia osaajia ja tutkimusta sekä soveltavaa tietoa palveluideoiden pohjaksi. Aiempien selvitysten valossa Satakunnan alueen sote-kentällä ei kuitenkaan tunnisteta yliopistokeskuksen tuottamaa asiantuntijuutta eivätkä opiskelijat hahmota miten markkinoida omaa asiantuntijuutta alueen hyvinvointielinkeinojen tueksi. Esimerkiksi vuosina 2008-2012 Porin yliopistokeskuksesta valmistuneista vain 47,2% asui vuoden 2013 lopussa Satakunnan alueella.
 
Miten palvelujen yhteinen kehittäminen käytännössä organisoidaan? Millainen toimintamalli edistää Satakunnan sote-palveluita tuottavien yritysten ja yhdistysten sekä Porin yliopistokeskuksen eri alojen asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kohtaamista?
 
UCPori Klubin teemabrunssin alustuksesta vastaavat KAMPUS-SOTE -Kampusperustaista osaamisen kehittämistä sote-palveluissa (EAKR) ja ASTe - Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi (ESR) -hankkeet. Hankkeet etsivät keinoja yhteistyön rakentamiselle innovaatioekosysteemiajattelulla. Tavoitteena on tuoda yhteen sosiaali- ja terveysalan mikro- ja pk-yrityksiä, kolmannen sektorin toimijoita, tutkijoita ja korkeakoulujen opiskelijoita. Innovaatioekosysteemi on täydentävää osaamista yhdistävä verkosto, jossa välitetään tietoa ja löydetään kumppaneita kehittämään yhteisiä ideoita. Tarkoituksena on myös miettiä sitä, miten tutkimus ja korkeakouluopiskelijoiden osaaminen kiinnitetään kehittämis- ja kokeilutoiminnan kautta palvelemaan satakuntalaista elinkeinoelämää ja sote-palvelujen kehittämistä. Alustajina toimivat Ronja Kuokkanen, Eveliina Kaukkila ja Vilma Wiro Tampereen yliopiston Porin yksiköstä (yhteiskuntatutkimus).

Tule mukaan kuulemaan ajankohtaisesta kehittämistyöstä ja mahdollisuuksista osallistua muun muassa innovaatiotyöpajaprosessiin ja jakamaan ajatuksesi yhteistyön hyvistä käytännöistä tai sudenkuopista.
 
Tilaisuudessa on aamiaistarjoilu.
Ilmoittaudu teemabrunssille 11.3. klo 16 mennessä.


x {{ error }}

Täytä alla oleva lomake ja paina lähetä-nappia:

{{ survey.settings.thankYouMessage }} Kiitos, lomake on otettu onnistuneesti vastaan!