Olet täällä

Mikä on opetuksen johtoryhmä?

5.11.2013

Mikä on opetuksen johtoryhmä?

Opetuksen johtoryhmän infokirje opiskelijoille

Mikä on opetuksen johtoryhmä?

Opetuksen johtoryhmä on yliopistokeskuksen opetusta tarjoavien yksiköiden edustajista sekä opiskelijajäsenistä koostuva työryhmä. Sen tehtävänä on kehittää yliopistokeskuksessa tapahtuvaa opetusyhteistyötä ja ristiinopiskelua sekä edesauttaa yliopistokeskuksen profiloitumista tasokasta ja monipuolista opetusta tarjoavana opiskelupaikkana. Jokaisella yliopistoyksiköllä sekä Pointerilla on opetuksen johtoryhmässä kaksi varsinaista edustajaa. Opetuksen johtoryhmään voit olla yhteydessä ottamalla yhteyttä sen jäseniin. Pointerin opiskelijaedustajina ryhmässä toimivat Annina Hietaranta (anmahie(at)utu.fi) sekä Karri Kauppila (karri.kauppila(at)uta.fi). Pointerin varajäsen opetuksen johtoryhmässä on Mikko Kangasoja (mikko.kangasoja(at)tut.fi). Lisätietoja opetuksen johtoryhmästä saat osoitteesta http://www.ucpori.fi/opetuksen_johtoryhma.

Ristiinopiskelu

Ensi kevään ristiinopiskelun hakuaika lähestyy. Muistathan hakea opiskeluoikeutta ensi kevään ristiinopiskeluopintoihin viimeistään 15.11.2013. Ristiinopiskelu on ainutlaatuinen mahdollisuus monitieteelliseen opiskeluun Porin yliopistokeskuksessa. Tietoa ristiinopiskelusta saat MiXaa ristiinopiskelu mieleiseXi -tapahtumassa, joka järjestetään yliopistokeskuksen ala-aulassa to 7.11.2013 klo 12–16. Tapahtumassa selviää muun muassa:

•    Miten ristiinopiskelemaan pääsee?
•    Milloin keväällä alkaviin opintoihin pitää hakea?
•    Mitä opintoja voi valita?
•    Mitä avoimessa yliopistossa voi opiskella ristiinopiskeluna?
•    Miten Länsi-Suomen kesäyliopistossa voi opiskella ristiinopiskelun kautta?

Tapahtuman yhteydessä järjestetään erillinen ristiinopiskelun infotilaisuudet klo 12–12.15 sekä klo 13.30–13.45, joissa esitellään ristiinopiskeluteemoja ja sivuainekokonaisuuksia.
Ristiinopiskeluteemat ovat Porin yliopistokeskuksessa toimivien yliopistojen opetustarjontaa yhdistäviä teemoja. Ne ovat opiskelijoille tarkoitettuja vinkkejä siitä, millaisia monitieteisiä opintoja yliopistokeskuksessa voi opiskella ristiinopiskelun kautta. Halutessaan opiskelija voi suorittaa joko kaikki tiettyyn teemaan kuuluvat opinnot tai vain yhden opintojakson. Muistathan varmistaa omasta yliopistostasi opintojaksojen sopivuuden omaan tutkintorakenteeseesi. Lisää tietoa ristiinopiskeluteemoista ja teemat listauksena löydät osoitteesta http://www.ucpori.fi/ristiinopiskeluteemat.

Sivuainekokonaisuudet ovat ristiinopiskelun niin sanottuja valmiita paketteja.
Halutessaan opiskelija voi suorittaa kaikki tiettyyn sivuaineeseen kuuluvat opinnot tai sitten vain yhden opintojakson. Myös sivuainekokonaisuutta valitessaan kannattaa varmistaa omasta yliopistosta sivuaineen sopivuus omaan tutkintorakenteeseen. Monitieteellisiä sivuaine kokonaisuuksia Porin yliopistokeskuksessa ovat:

•    Yrittäjyys, 25 op (TY TuKKK, TaY, TTY)
•    Kulttuuri- ja elämysmatkailu, 25 op (TY KTMT, TY TuKKK)
•    Hyvinvointialan sivuainekokonaisuus, 25 op (TY TuKKK, TaY). HUOM! Vain TY TuKKK:n Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelijoille.
•    Palvelutuotanto, 25 op (TTY ja TY TuKKK)
•    Teollisuustalouden aineopinnot, 25 op (TTY, TY TuKKK)

Lisätietoja ristiinopiskelun sivuainekokonaisuuksista saa osoitteesta http://www.ucpori.fi/ristiin_sivuainekokonaisuudet.

Opetuksen johtoryhmä toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi Mixaa ristiin opiskelu mieleisexi -tapahtumaan!