Olet täällä

Ilmoittautuminen avoimiin yliopisto-opintoihin alkaa torstaina 21.11.

19.11.2013

Ilmoittautuminen avoimiin yliopisto-opintoihin alkaa torstaina 21.11.

Ilmoittautuminen Tampereen yliopistossa keväällä 2014 alkaviin avoimiin yliopisto-opintoihin alkaa torstaina 21.11. klo 10. Hakukohteita on noin 150. Osa opinnoista on itsenäisesti suoritettavia ja paikkakunnasta riippumattomia etäopintoja.

Tarjolla on esimerkiksi genetiikan perusteita, hallintotieteen perusopintoja, kasvatustieteiden perus- ja aineopintoja, kauppatieteen perusopintoja, kansainvälisen politiikan aineopintoja, psykologian perus- ja aineopintoja, puhetekniikan ja vokologian perusopintoja sekä sosiaalitieteiden ja terveystieteiden opintoja.

Erityisesti opettajille suunnattuja opintoja ovat muun muassa elämänkatsomustieto toisena opetettavana aineena ja yhteiskuntaoppi opetettavana aineena. Tarjolla on myös informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopintoja, jotka kuuluvat kirjastotoimen opintokokonaisuuden aineopintoihin.

Avoimen yliopiston opetus on Tampereen yliopiston opetussuunnitelmien mukaista ja avointa kaikille pohjakoulutuksesta tai iästä riippumatta.

Avointa yliopisto-opetusta järjestetään Tampereen yliopistossa sekä Seinäjoen ja Porin yliopistokeskuksissa. Kaikilla kolmella paikkakunnalla on mahdollisuus myös sähköisiin tentteihin.

Ilmoittautumisohjeet ja muuta opetukseen liittyvää tietoa löytyy osoitteesta http://www.uta.fi/avoinyliopisto