Olet täällä

Haku mentorointiohjelmaan on käynnissä!

18.09.2017

Mentorointiohjelma on tarjolla kaikille Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille, jotka haluavat saada uusia ajatuksia ja tukea urasuunnitteluun ja työnhakuun sekä omien tavoitteiden pohdiskeluun.

•    Mentorointiohjelmassa opiskelija saa mentorikseen työelämässä kokeneen asiantuntijan ja kokeneen konkarin, joka haluaa jakaa omaa tietämystään, kokemustaan ja näkemyksiään uransa alussa olevalle opiskelijalle.
•    Työelämävalmiuksien kehittämisen lisäksi mentori tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden verkostoitua eri alojen toimijoihin.
•    Mentorit antavat opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille tukea ja ohjausta työelämään siirtymiseen, työuraan sekä omien osaamisalueiden löytämiseen, mutta myös opiskeluun tai yleiseen elämänhallintaan liittyvissä pohdiskeluissa.
•    Mentorit tulevat monipuolisesti eri aloilta, ja opiskelija voi hakulomakkeessa esittää toiveitaan mentorista.
•    Teemme yhteistyötä Prizztech Oy:n mentorointiverkoston kanssa.

Avoimuus, luottamus ja sitoutuminen ovat mentoroinnin avainsanoja!

Ohjelma alkaa lokakuussa yhteistilaisuudella, jossa käydään läpi mentoroinnin prosessia ja pelisääntöjä. Pari pääsevät myös ensimmäisen kerran tutustumaan toisiinsa ja sopimaan alustavasti tavoitteista ja aikataulusta.
Parit ovat tavanneet keskimäärin neljä kertaa ohjelman aikana, jotkut useamminkin. Päätöstilaisuus on huhtikuussa 2017. Ohjelman aikana järjestetään 1-2 yritysvierailua ja aikaisempina vuosina parit ovat myös itse vierailleet yrityksissä tai tavanneet kiinnostavia henkilöitä.

Opiskelijapalautteesta poimittua

”Olen saanut suuresti apua mentoriltani koulutuksen ja työn yhteensovittamisessa sekä yritysvierailujen suhteen. Hän on antanut oman suhdeverkostonsa käyttööni sekä järjestänyt aktiivisesti vierailuja entisille työpaikoilleen ja yhteistyökumppaneilleen. Olen erittäin kiitollinen tästä mahdollisuudesta ja suosittelen mentorointia kaikille opiskelijoille. Vaikka oma työkokemukseni on jo varsin kattavaa, olen löytänyt uusia näkökulmia omaan tekemiseeni ja eritoten opiskelun sopeuttamista täyspainoiseen työntekoon. Lisäksi olen saanut motivaatiota opiskeluuni, jota on tarvittu varsinkin näin opiskeluni alkuvaiheessa.”

”Antoisia keskusteluja, hyviä kontakteja ja yritysvierailuja.”

”Yritysvierailulla pääsi mentorin kanssa toimitusjohtajan puheille.”

”Sain harjoitustyön yritykselle mentorin kautta.”

”Mentorini on osannut kysyä oikeita asioita, ja olen saanut uralle uuden suunnan.”

”Olen kasvanut itse ihmisenä ja saanut varmuutta.”

Haku ja aikataulu

Hae mentorointiohjelmaan 5.10. mennessä täyttämällä ilmoittautumislomake tästä. Mentorointiohjelma käynnistyy lokakuussa 2017 ja kestää huhtikuulle 2018.

Kysy lisää!

Mentorointiohjelman koordinaattori
Lenita Nieminen

lenita.nieminen@utu.fi
p. 050 375 0359
projektitutkija (yrittäjyys)
Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö