Olet täällä

Tutkimuksen johtoryhmä

Yliopistokeskuksen johtoryhmä asetti uudistetun tutkimuksen johtoryhmän keväällä 2009. Aiempi tutkimuksen johtoryhmä oli perustettu 29.3.2006 yliopistokeskuksen johtajan aloitteesta. 

Tavoitteet ja tehtävät 
Tutkimuksen johtoryhmän tavoitteena on koordinoida ja edistää yliopistokeskuksen tutkimustoimintaa sekä yliopistoyksiköiden välistä tutkimusyhteistyötä. Sen tavoitteena on edistää

  • UCPorin sisällä tutkimustyön toimintaedellytyksiä ja vahvan tutkijayhteisön kehittymistä
  • innovatiivisen, monitieteisen, yksikkörajat ylittävän tutkimuksen kehittämistä
  • tieteellisesti korkeatasoista tutkimustoimintaa
  • alueellisiin tarpeisiin vastaavan tutkimuksen kehittämistä
  • alueellisen tutkimusyhteistyön kehittämistä (mm. Satakunnan alueen korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa)
  • tutkimusyhteistyötä UCPorin emoyliopistojen kanssa
  • kansallisen ja kansainvälisen tason tutkimusyhteistyötä erityisesti tiedeyhteisön piirissä
  • yliopistokeskuksen tutkimuksen tunnettuutta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti 


Toimintatapa
Tutkimuksen johtoryhmä laatii ja päivittää UCPorin tutkimusstrategian ja toimintasuunnitelman. Nämä hyväksytään UCPorin johtoryhmässä.

Tutkimuksen johtoryhmä koordinoi ja seuraa tutkimustoiminnan ja -yhteistyön kehittämistä UCPorin sisällä ja muiden sidosryhmien välillä. Tulokset raportoidaan johtoryhmälle vuosittain. Tutkimuksen johtoryhmä valmistelee yliopistokeskuksen johtoryhmälle esityksiä tutkimuksen ja tutkimusyhteistyön kehittämiseksi sekä yliopistokeskuksessa harjoitettavan tutkimuksen fokusoimiseksi.

Tutkimuksen johtoryhmä kokoontuu lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa. 

Porin yliopistokeskuksen tutkimusyhteistyön strategia

Yliopistokeskuksen johtoryhmän nimeämänä Tutkimuksen johtoryhmän puheenjohtajana kaksivuotiskaudella 2016-2018 toimii Tarmo Lipping Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksiköstä:


Lipping Tarmo
Porin yksikön yhteyshenkilö, professori
Signaalinkäsittely
Tampereen teknillinen yliopisto, TTY Pori
Huone: 
309
040 826 2860
Sisäinen puhelin: 
6860
etunimi.sukunimi@tut.fi