Olet täällä

Tutkimusta seitsemällä tieteenalalla

Porin yliopistokeskuksessa toimivat yliopistoyksiköt tekevät oman tieteenalaansa kansallista ja kansainvälistä tutkimusta, jonka vahvuusalat perustuvat emoyliopistojen kanssa laadittuihin strategioihin. Tutustu yksiköiden tutkimukseen vasemmassa reunassa näkyvien linkkien kautta.

Monitieteinen tutkimus etsii uusia tutkimuskysymyksiä tieteenalojen rajapinnoilta ja kehittää samalla aluetta ja yhteiskuntaa palvelevia sovelluksia. Porin yliopistokeskuksen tutkimusyhteistyön strategia määrittelee yhteisen tutkimustoiminnan vision, tavoitteet, strategiset vahvuusalueet ja yliopistokeskuksen roolin alueellisessa tutkimuksessa.