Suominen Tiina
opintosihteeri
Opintohallinto
Tampereen teknillinen yliopisto, TTY Pori
Huone: 
239
040 826 2723
Sisäinen puhelin: 
6723
etunimi.sukunimi@tut.fi