Olet täällä

Ristiinopiskelun sivuainekokonaisuudet

Tälle sivulle on koottu Porin yliopistokeskuksessa toimivien yliopistoiden tarjoamia sivuaineopintoja.

Halutessasi voit suorittaa kaikki tiettyyn sivuaineeseen kuuluvat opinnot – tai vain yhden opintojakson. Varmista omasta yliopistostasi opintojaksojen sopivuus omaan tutkintorakenteeseesi.

Huomaathan, että ristiinopiskelun kautta voi opiskella myös monia muita yksittäisiä opintojaksoja ja opintokonaisuuksia (ks. yksiköiden opinto-oppaat).


 

Monitieteiset sivuainekokonaisuudet

koordinoiva yksikkö tummennettuna

 • Yrittäjyys, 25 op (TY TuKKK, TaY, TTY)
 • Hyvinvointialan sivuainekokonaisuus, 25 op (TY TuKKK, TaY). HUOM! Vain TY TuKKK:n Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelijoille. 
 • Teollisuustalous, 25 op (TTY, TY TuKKK)

Sivuaineet sekä perus- ja aineopintokokonaisuudet

Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö

 • ohjelmistoliiketoiminta
 • tietojärjestelmätekniikat
 • data-analyysi johtamisessa

Tampereen yliopiston Porin yksikkö

 • sosiaalitieteiden perus- ja aineopinnot
 • sosiaalitieteiden teemat
 • sosiaalityön perus- ja aineopinnot

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

 • kauppatieteellisen osaamisen opintokokonaisuus
 • laskentatoimi ja rahoitus
 • markkinointi
 • yrittäjyys 


Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen ko

 • digitaalinen kulttuuri, perus- ja aineopinnot
 • maisemantutkimus, perus- ja aineopinnot
 • kulttuuriperinnön tutkimus, perus- ja aineopinnot
 • kulttuurituotannon suunnittelu, perusopinnot
 • museologia, perusopinnot

 

Pori Interdisciplinary Exchange Programme

Design your own curriculum by selecting courses from four different universities.

Course offering: Pori Interdisciplinary Exchange Programme