Olet täällä

Ristiinopiskelun hakuajat ja ohjeet

Hakuajat

Hakuajat koskevat TTY:n ja TY TuKKK:n opintoja. TaY:n ja TY KTMT:n kursseille on jatkuva haku.

Syksyn opinnot

I periodi:

  • 9.8.2017

II periodi:

  • 24.9.2017

Kevään opinnot

III periodi:

  • 3.12.2017

 IV periodi:

  • 4.2.2018

 

MiXaa ristiinopiskelu mieleiseXi -infot 

Ristiinopiskelusta kerrotaan uusille opiskelijoille syksyn infopäivässä 24.8.2017 ja vanhoille opiskelijoille MiXaa ristiinopiskelu mieleiseXi -tapahtumissa 25.4.2017 ja 7.11.2017.


Yleiset ristiinopiskeluohjeet

Ristiinopiskeluoikeutta voivat hakea Porin yliopistokeskuksen opiskelijat. Opiskeluoikeus myönnetään sellaisiin opintoihin, jotka hyväksytään opiskelijan Porissa suoritettavaan tutkintoon. Oikeus koskee myös jatko-opiskelijoita (lisensiaatti/tohtori), mutta ei tutkintoaan täydentäviä.

Ristiinopiskeluoikeutta haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa vuoden ajan.

Tutustu yliopistojen opinto-oppaisiin, joista löydät opetettavat aineet ja opintojaksot. Valitse opintojaksoja/opintokokonaisuuksia oman mielenkiintosi sekä urasuunnitelmiesi perusteella. Varmista sivuaineen sopivuus omaan tutkintorakenteeseesi omasta yliopistostasi.

Hakemukseen vaaditaan jokaisen opintojakson osalta kotiyliopiston puolto. Kotiyliopiston opintotoimisto välittää puolletut hakemukset kohdeyliopistoon.

Tarkista vaaditaanko valitsemallesi opintojaksolle erillistä ilmoittautumista (osallistujamäärä rajattu), sillä myönnetty opiskeluoikeus ei välttämättä ole takuu opintojaksolle pääsystä.

Kun opiskelija on hyväksytty ristiinopiskelijaksi, hän saa kohdeyliopistosta opiskelijanumeron, verkkotunnuksen ja sähköpostiosoitteen.

Opintojaksoille ja tentteihin ilmoittaudutaan kohdeyliopiston ohjeiden mukaisesti.

Ristiinopiskelijan tulee itse hakea opinnot omaan tutkintoonsa kotiyliopistonsa ohjeiden mukaisesti.

Alta löydät yliopistokohtaiset ristiinopiskeluohjeet:Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö

Hakuaika on 4 kertaa lukuvuodessa (ks yllä).

TTY:n opintotoimisto ilmoittaa hakijalle opinto-oikeuden myöntämisestä ja käytännön asioista. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa yhden vuoden.

TTY:ssä on käytössä opiskelijatietojärjestelmä POP jonka kautta hoidetaan opintojaksoille ja tentteihin ilmoittautumiset. Sieltä opiskelija voi seurata omia opintosuorituksiaan. POPin käytössä tarvitaan TTY:n intranet-tunnus ja salasana. Intranet-tunnus haetaan TUPAS-tunnistuspalvelun kautta.

Opinto-opas ja opintojaksojen aikataulut julkaistaan osoitteessa www.tut.fi/opinto-opas/wwwoppaat/opas2017-2018/pori/

Opintojaksoille pitää erikseen ilmoittautua POPin kautta vähintään 2 viikkoa ennen opetusperiodin alkamista. Tentteihin ilmoittaudutaan POPin kautta aikaisintaan kuukautta ennen ja viimeistään 7 päivää ennen tenttipäivää (esim. perjantaina olevaan tenttiin pitää ilmoittautua edellisen viikon perjantaina klo 23:59 mennessä).

Lisätietoja
opintosihteeri Tiina Suominen Tampereen yliopiston Porin yksikkö

www.uta.fi/yky/oppiaineet/pori

Opintojaksoille on jatkuva haku.

Mikäli opintojaksolle vaaditaan ilmoittautuminen, siitä ilmoitetaan opetusohjelmassa erikseen. Näin haet verkkotunnukset Tampereen yliopistoon

Yleiseen kirjalliseen kuulusteluun on ilmoittauduttava vahvistetulla lomakekuorella viimeistään 7 vuorokautta ennen kuulustelutilaisuutta, ellei opetusohjelmassa toisin määrätä. Lomakekuoria löytyy luokan 107 edestä. Myös postitse lähetettyjen ilmoittautumisten tulee olla perillä määräaikaan mennessä.

Luentotentteihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, ellei opintojakson vastuuhenkilö/luennoitsija anna erikseen ohjetta.

Lisätietoja
koordinaattori Päivi Kuisma


 

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö

Opintoja voi suorittaa ristiinopiskelusivuilla mainituissa oppiaineissa. Tarjonta lukuvuodeksi 2017-2018 vahvistetaan kesän aikana (ks. ristiinopiskelutarjonta)

Tarkemmat tiedot opinnoista löydät opinto-oppaasta
Hakuaika on 4 kertaa lukuvuodessa.

Opintotoimisto ilmoittaa hakijalle opinto-oikeuden myöntämisestä ja käytännön asioista kuten opetusaikataulusta, kuulustelujärjestyksestä ja opetukseen ilmoittautumisesta. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden.

TY TuKKK:ssa on käytössä sähköinen kurssi- ja tentti-ilmoittautumisjärjestelmä NettiOpsu. NettiOpsuun kirjaudutaan utu-tunnuksilla, jotka opiskelija voi aktivoida verkkopankkitunnuksilla.

Tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Ristiinopiskeluoikeuden saaminen ei takaa paikkaa kurssille, vaan ilmoittautumiset on tehtävä NettiOpsussa. NettiOpsusta opiskelija näkee ilmoittautumisajan päätyttyä, mille opintojaksoille hänet on hyväksytty.

Lisätietoja
tse-ristiinopiskelu@utu.fiTurun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma

Opinto-opas ja opetusohjelma 

Opintojaksoille on jatkuva haku.

Opinto-oikeuden myöntämisestä ilmoitetaan sähköpostitse. Mikäli opintojaksolle vaaditaan ilmoittautuminen, siitä ilmoitetaan erikseen opetusohjelmassa.

Yleisinä tenttipäivinä pidettäviin tentteihin ilmoittaudutaan NettiOpsussa viimeistään 10 päivää ennen kuulustelua. NettiOpsusta opiskelija voi myös seurata omia opintosuorituksiaan.

Lisätietoja
opintosihteeri Eeva-Liisa Högman