Olet täällä

Rehtorikokous

Porin yliopistokeskuksen ensimmäinen rehtorikokous järjestettiin 17.7.2003 nimellä emoyliopistojen rehtoreiden ja yliopistokeskuksen johtoryhmän yhteiskokous. Rehtorikokous nimisenä kokous pidettiin ensimmäisen kerran 13.1.2005 Länsi-Suomen tv- ja elokuvakeskus Villilässä, Nakkilassa. Tämän jälkeen rehtorikokousten pitopaikka on ollut Porin yliopistokeskus.

Rakenne 
Rehtorikokoukseen puheenjohtajana toimii koordinaatioyliopiston eli Tampereen teknillisen yliopiston rehtori ja asioiden esittelijä on Porin yliopistokeskuksen johtaja. Kokoukseen osallistuvat emoyliopistojen rehtorit, Porin yliopistokeskuksen yksiköiden johtajat, Porin kaupungin sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun edustajat. Kokouksen sihteerinä toimii Porin yliopistokeskuksen koordinaattori. 

Tavoitteet ja tehtävät
Rehtorikokous on Porin yliopistokeskuksen ylin päättävä elin. Rehtorikokouksen tavoitteena on varmistaa, että Porin yliopistokeskuksen toiminta on linjassa laadittujen korkeakoulupoliittisten ja emoyliopistojen linjausten kanssa. Rehtorikokous toimii yliopistokeskuksen toiminnan viestintäkanavana opetusministeriön ja emoyliopistojen sekä Porin kaupungin suuntaan, jossa arvioidaan yliopistokeskuksen toimintaa kokonaisuutena. Rehtorikokouksessa yliopistokeskuksen yksiköt antavat katsauksia toiminnastaan ja kokouksissa on käsitelty kulloinkin ajankohtaisia asiakokonaisuuksia.

Rehtorikokouksen toimeenpanovalta kuuluu ryhmän puheenjohtajalle, joka myös päättää rehtorikokouksen seuraavasta kokoontumisajankohdasta. Rehtorikokous raportoi toiminnastaan sekä ulkoisille (esim. OKM, emoyliopistot ja Porin kaupunki) että sisäisille sidosryhmille.

Toimintatapa
Rehtorikokous kutsutaan koolle kaksi kertaa vuodessa (helmi-maaliskuussa ja syys-lokakuussa). Rehtorikokous kuulee tarpeen vaatiessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Porin yliopistokeskuksen johto vastaa rehtorikokoukseen tulevien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

Toimintojen julkisuus ja luottamuksellisuus
Rehtorikokouksen asiakirjojen (esityslistat ja muistiot) säilytys tapahtuu elektronisesti ja arkistoituina paperiversioina (muistiot) rehtorikokouksen sihteerin toimesta.