Olet täällä

Yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat

Yhdistyksen toiminnasta vastaa vaalikokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä.

Hallitukseen valitaan pääsääntöisesti 2 edustajaa kustakin Porin yliopistokeskuksen yksiköstä. Täyttämättä jääneet hallituksen jäsenpaikat voidaan täyttää mihin tahansa yksikköön kuuluvalla jäsenellä yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Hallituksen puheenjohtaja valitaan henkilökohtaisella vaalilla.

Pointer ry:n hallitus kokoontuu 20-25 kertaa vuodessa päättämään yhdistyksen asioista.

Alla yhdistyksen ja hallituksen kokousten uusimmat pöytäkirjat. Vanhempia pöytäkirjoja voit pyytää nähtäväksi opiskelijasihteeriltä.

Pöytäkirja 1/2018

Pöytäkirja 2/2018

Pöytäkirja 3/2018

Pöytäkirja 4/2018

Pöytäkirja 5/2018

Pöytäkirja 6/2018

Kevätkokous

Pöytäkirja 7/2018

Pöytäkirja 8/2018

Pöytäkirja 9/2018

Ylimääräinen kokous

Pöytäkirja 10/2018

Pöytäkirja 11/2018

Pöytäkirja 12/2018

Pöytäkirja 13/2018