Olet täällä

Mentor-ohjelma

Porin yliopistokeskuksen Mentor-ohjelma

Mentor-ohjelman haku vuoden 2017 osalta on päättynyt.

Mentorointi on tarkoitettu kaikille Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille, jotka haluavat saada uusia näkökulmia ja tukea urasuunnitteluun ja työnhakuun sekä  omien tavoitteiden pohdiskeluun.

Porin yliopistokeskuksen Mentor-ohjelma on opiskelijoiden, liike-elämän asiantuntijoiden ja johtajien sekä yrittäjien kontaktifoorumi, jossa kokeneet liike-elämän johtavissa asiantuntijatehtävissä vaikuttaneet mentorit aidosti haluavat jakaa omia kokemuksiaan ja olla avuksi opiskelijoille. Mentorit tulevat monipuolisesti eri aloilta, ja opiskelija voikin  hakulomakkeessa esittää toiveitaan mentorista.

Avoimuus, luottamus  ja sitoutuminen ovat mentoroinnin avainsanoja!

Mentor-ohjelma kestää lokakuusta huhtikuuhun. Ohjelma alkaa yhteistilaisuudella, jossa käydään läpi mentoroinnin prosessia ja pelisääntöjä. Mentorointiparit pääsevät myös ensimmäisen kerran tutustumaan toisiinsa ja sopimaan alustavasti tavoitteista ja aikataulusta. Parit ovat tavanneet keskimäärin neljä kertaa ohjelman aikana, jotkut useamminkin. Kauempana  asuva opiskelija ja porilainen mentori ovat viettäneet yhdessä esimerkiksi kaksi pitkää iltapäivää ja opiskelija on hyvin saanut vinkkejä opiskeluun, työelämään ja elämään.

Opiskelijoiden palautteesta poimittua:

  • Antoisia keskusteluja, hyviä kontakteja, yritysvierailuja
  • Yritysvierailulla pääsi mentorin kanssa toimitusjohtajan puheille.
  • Mentori on positiivisesti painostanut  gradun tekoon.
  • Sain harjoitustyön yritykselle mentorin kautta.
  • Kesätyöpaikka!                        
  • Mentorini on osannut kysyä oikeita asioita, ja olen saanut uralle uuden suunnan.
  • Olen kasvanut itse ihmisenä ja saanut varmuutta. 

Lisätietoja:

Lenita Nieminen

Mentorointiprosessi

Mentorointi on kehittävä kahdenkeskinen vuorovaikutussuhde, jonka tavoitteena on edistää, tukea ja kehittää opiskelijan työuraa sekä nopeuttaa sen kehitystä. Mentoroinnissa korostuvat ennen kaikkea avoimuus, luottamuksellisuus sekä osapuolten sitoutuneisuus. Mentoroinnissa mentoroitava on ensisijaisesti itse vastuussa oppimisestaan ja kehittymisestään, mutta mentori voi ohjata mentoroitavaa sekä antaa tukea ja kannustusta. Hänen tehtävänään on saada mentoroitava itse oivaltamaan ja oppimaan asioita. 

Prosessin 1. vaihe

Mentorointi on kolmivaiheinen prosessi, joka sisältää aloitus-, toiminta- ja päätösvaiheen. Prosessin 1. eli aloitusvaiheessa informoidaan alkavasta mentor-ohjelmasta ja käynnistetään ilmoittautuminen sekä pidetään aloitustilaisuus.

Prosessin 2. vaihe

Toinen vaihe on ns. toimintavaihe, joka on mentoroinnin antoisin vaihe. Siinä osapuolet voivat kahden kesken keskustella sopimistaan aiheista luottamuksellisesti. Ohjelman aikana pareille järjestetään myös yhteistapaamisia yritysvierailujen merkeissä, joissa voidaan myös jakaa kokemuksia muiden kanssa. Onnistuneen mentor-suhteen luomiseksi on tärkeää, että molemmat osapuolet ovat avoimia ja uskaltavat tuoda asioista esille oman näkemyksensä.

Prosessin 3. vaihe

Viimeisessä päätösvaiheessa kootaan yhteen reilun puolen vuoden anti, vaihdetaan kuulumisia sekä kerätään palautetta molemmilta osapuolilta ohjelman kehittämiseksi. Mentor-ohjelma päätetään keväällä virallisesti yhteiseen päätöstilaisuuteen. Parit voivat päätösvaiheen jälkeen jatkaa tapaamisia niin halutessaan.