Olet täällä

Liity Porin yliopistokeskuksen alumniverkostoon

 

Yliopistokeskuksen alumniverkosto on tärkeä linkki työ- ja elinkeinoelämän sekä muun yhteiskunnan välillä. Johtoajatuksena on tarjota antoisa kumppanuus niin valmistuneille opiskelijoille kuin Porin yliopistokeskuksellekin. Alumniksi voivat liittyä valmistuneiden lisäksi Porin yliopistokeskuksen henkilökuntaan kuuluvat.

 
Jäsenyys yliopistokeskuksen alumniverkostossa on maksutonta, eikä velvoita mihinkään. Ilmoittaudu mukaan täyttämällä ilmoittautumislomake. Muuttuneet yhteystiedot tai verkostosta poistumisesta voi niin ikään ilmoittaa ilmoittautumislomakkeella. 
 
Alumnilla on mahdollisuus
  •  pitää yhteyttä opiskelukavereihin mm. Facebookin UCPori Alumni -sivun ja UCPoriAlumni-ryhmän (suljettu keskusteluryhmä) kautta
  •  osallistua alumnitapaamisiin (mm. alumniristeily/vuosijuhla keväällä)
  •  kertoa omasta asiantuntijuusalueesta ja/tai omasta työstä opiskelijoille sekä kuulla muiden alumnien urakehityksestä
  •  toimia yrittäjyys- tai opinnäytetyömentorina
  •  kirjoittaa UCPoriNews-verkkolehteen
  •  saada tietoa Porin yliopistokeskuksen toiminnasta
  •  saada tietoa oman koulutusalan toiminnasta
  •  saada tietoa ainejärjestöjen kuulumisista

Muuta alumnitoimintaan liittyvää:

UCPori Klubi syventää yliopistokeskuksen tutkimus- ja kehittämiskumppanuuksia, luo uusia yhteistyösuhteita satakuntalaisyritysten kanssa, edistää akateemista yrittäjyyttä sekä valmistuvien maisterien ja diplomi-insinöörien työllistymistä Satakuntaan. Myös alumnit voivat liittyä Klubiin.
 
Töissä.fi on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille suunnattu valtakunnallinen sivusto, joka sisältää tietoa korkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumisesta sekä valmistuneiden itsensä kirjoittamia kuvauksia työstään. Käy kertomassa työstäsi ja auta samalla muita löytämään paikkansa!

Näytä akateemiset juuresi ostamalla Pointer ry:n opiskelijapalvelupisteestä tyylikkäitä UCPori-kannatustuotteita.

 
Lisätietoja alumnitoiminnasta: