Olet täällä

Opetuksen johtoryhmä

Yliopistokeskuksen johtoryhmä asetti keväällä 2009 opetuksen johtoryhmän. 

Tavoitteet ja tehtävät
Opetuksen johtoryhmän tavoitteena on opetusyhteistyön kehittäminen ja tehdä esityksiä profiloitumisesta

  • rakentamalla yhteisiä monitieteisiä opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja
  • edistämällä uudenlaisten koulutusmuotojen ja opintopolkujen kehittämistä ja kokeilua yliopistokeskuksessa ja Satakunnan korkeakoululaitoksessa
  • edistämällä ristiinopiskelua yliopistokeskuksessa ja Satakunnan korkeakoululaitoksessa
  • edistämällä yliopistokeskuksen kehittymistä aikuiskoulutuksen koordinointi- ja resurssikeskuksena
  • tekemällä yliopistokeskuksen koulutusta tunnetuksi alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
  • tiivistämällä yhteistyötä emoyliopistojen ja muiden kotimaisten yliopistojen, Satakunnan korkeakoululaitoksen sekä ulkomaisten yliopistojen ja muiden toimijoiden kanssa

Opetuksen johtoryhmä koordinoi perustutkintokoulutuksen, maisteriohjelmien ja muun aikuiskoulutuksen sekä avoimen ja täydennyskoulutuksen yhteistyötä, joille se voi asettaa tarvittaessa alatyöryhmiä. Toiminta-alueina ovat opetussuunnittelu, opetuksen tiedottaminen ja markkinointi sekä opetusyhteisön hyvinvointi. 

Toimintatapa
Opetuksen johtoryhmä valmistelee yliopistokeskuksen johtoryhmälle esityksiä opetuksen ja opetusyhteistyön kehittämiseksi sekä yliopistokeskuksessa harjoitettavan opetuksen profiloimiseksi.

Opetuksen johtoryhmä kokoontuu lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa. Kokoonkutsujana toimii opetuksen johtoryhmän puheenjohtaja.

Porin yliopistokeskuksen opetusyhteistyön strategia

Opetuksen johtoryhmän kokousmuistiot

2018

Yliopistokeskuksen johtoryhmän nimeämänä opetuksen johtoryhmän puheenjohtajana kaksivuotiskaudella 2016-2018 toimii professori Anna Sivula Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta:

Sivula Anna
yksikön johtaja, professori
Kulttuuriperinnön tutkimus
Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma (TY KTMT)
Huone: 
274
050 328 9375
etunimi.sukunimi@utu.fi