Follow us
Pikalinkit
Käyntiosoite: Pohjoisranta 11 A
Puh. (02) 627 2700


Kunnat voisivat säästää yli 30 miljoonaa euroa vuodessa konesalikustannuksissa

Kansallisen osaamiskeskusohjelman (OSKE) Jokapaikan tietotekniikan klusterin ja Prizztech Oy:n tekemä tutkimus osoittaa, että kunnilla on liikaa konesalitiloja. Konesalitoimintoja ulkoistamalla ja keskittämällä olisi mahdollista saavuttaa huomattavia säästöjä.

Konesalitilojen ja -toimintojen kehittäminen ja päivittäminen tämän päivän tarpeita vastaavalle tasolle tulee muodostumaan ongelmalliseksi monissa kunnissa. Konesalitilojen rakentaminen ja ylläpito eivät ole kuntien omaa erikoisosaamista, joten ulkopuolisten ammattilaisten käyttäminen palveluidentuottajina olisi suositeltavaa. Keskittämällä ja ostamalla palveluita yhteishankintana suuremmissa yksiköissä konesalitoimintoihin liittyviin haasteisiin pystyttäisiin vastaamaan entistä paremmin.

Arvion mukaan kuntasektorilla on omaa konesali- ja laitetilaa yhteensä noin 30 000 m2. Tilojen ja konekannan päivittäminen vastaamaan tämän päivän tarpeita kustantaa varovasti arvioiden 10 000 - 15 000 euroa per neliömetri (BroadGroup). Kunnat joutuvat uusimaan vuosittain tiloja ja vanhentunutta laitekantaa 4 000 - 5 000 m2 edestä, mistä on seurauksena 40–75 miljoonan euron kustannukset vuodessa.

Lue lisää aiheesta Prizztech Oy:n www-sivuilta

Lataa raportti pdf-muodossa

Lisätietoja:
Prizztech Oy
Kehittämispäällikkö Mikko Puputti
puh. 044 710 5343
www.prizz.fi/jptJokapaikan tietotekniikan klusteriohjelma on osa valtakunnallista osaamiskeskusohjelmaa. Prizztech Oy on mukana Energiateknologian ja Jokapaikan tietotekniikan klusteriohjelmissa sekä Meriklusteriohjelmassa. Lue lisää www.oske.net

21.3.2012 / uutinen / Prizztech Oy
Poistu mobiilinäkymästä
Instagram @ucpori