Olet täällä

UCPori Klubin Pulmaperjantait

Pulmaperjantai on Tampereen teknillisen yliopiston ideoima palvelu, jossa yliopiston tutkijat ja muut asiantuntijat antavat suunnittelu- ja ideointitukea erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Porin yliopistokeskuksessa palvelu lanseerattiin keväällä 2015.

Onko yrityksessänne tuoteidea, laiteprototyyppi tai kehittämisajatus, jonka viimeistelyssä ja eteenpäin viemisessä ulkopuolinen apu olisi tarpeen? Kaipaatteko tuotteenne, palvelunne tai tuotantoprosessinne kehittämiseen uusia näkökulmia tai pohditteko tulevaisuuden teknologioiden tuomia mahdollisuuksia? Jos vastasit myöntävästi, esitä pulmasi meille ja tule keskustelemaan Porin yliopistokeskuksen asiantuntijoiden kanssa!

Osallistuminen Pulmaperjantaihin on helppoa: kuvaile yrityksenne kehitystehtävää lyhyesti ja lähetä se kirjallisena osoitteeseen jari.multisilta(at)ucpori.fi. Kokoamme pulmaan sopivan monialaisen asiantuntijaryhmän ja järjestämme noin tunnin kestävän tapaamisen yrityksellenne ja asiantuntijoillemme sopivana perjantaina.

Keskustelut ovat yritykselle maksuttomia. Ne käydään suljetuin ovin, eikä yritysten tietoja tai kysymyksiä luovuteta eteenpäin. Yhteistyötä on mahdollista jatkaa myöhemmin esimerkiksi opinnäytetyöllä tai yhteisellä hankkeella.

Pulmaperjantai-tapahtumia järjestetään jatkossa säännöllisesti.

Seuraavan Pulmaperjantain teema julkistetaan myöhemmin.

Lisätietoa:

Yliopistokeskuksen johtaja, professori Jari Multisilta