Follow us
Pikalinkit
Käyntiosoite: Pohjoisranta 11 A
Puh. (02) 627 2700

Kirjoittamiselle tarvitaan aikaa työyhteisöissä

Marsa Luukkonen kehottaa vaihtamaan kirjoittamisen keinoja sen mukaan kenelle kirjoittaa.

Toimittaja-tiedottaja, kirjailija, suomen kielen, kirjoittamisen ja viestinnän kouluttaja Marsa Luukkonen:

”Viestintä yleensä epäonnistuu”
16.3.2007

Porin yliopistokeskuksen henkilökunta opiskeli kahden päivän ajan viestinnän saloja suomen kielen ja kirjoittamisen kouluttajan, filosofian maisteri Marsa Luukkosen johdolla. Kurssilla heräsi kysymyksiä muun muassa erilaisten tekstien kohderyhmistä, erikoissanastojen ja termistön käytöstä. Luukkosen viesti oli kuitenkin selvä.
 
– Me elämme tekstien maailmassa, ja esimerkiksi yritysmaailmassa on pakko ottaa lusikka kauniiseen käteen ja kirjoitettava asiakkaalle tietyllä tavalla.

Akateemiset tekstit saivat nekin osansa Luukkosen kritiikistä. Luukkosen mukaan asiantuntijoille on edelleen haaste kirjoittaa populaarilla tavalla.

– Asiantuntijatekstit usein epäonnistuvat, koska niiden kirjoittajat olettavat kaikkien tietävän sen, minkä he itse tietävät. Siksi tulisi aina pitää mielessä kenelle kirjoittaa. Olisi tärkeää, että lukijat huomaisivat tämän tekstin olevan juuri heille.

Marsa Luukkonen otti esimerkiksi rakkauskirjeen kirjoittamisen.
– Rakkauskirjettä kirjoitettaessa osataan ajatella toisen näkökulmasta, tiedetään kenelle kirjoitetaan ja vastaanottaja tietää kirjeen olevan juuri heille.

Prosessikirjoittamisesta apua
kirjoittamiskammoisille


– Kirjoittaminen on monivaiheista. Siihen kuuluvat suunnittelu-, luonnostelu- ja viimeistelyvaiheet. On hyvä myös näyttää omaa tekstiään muille eri työvaiheissa. Suunnittelussa kollegalle, luonnosteluvaiheessa ”maallikolle” ja lopulta viimeistelyvaiheessa lukijalle, Marsa Luukkonen opasti.

– Myös palautteen antajien tulisi oppia antamaan rohkeasti parannusehdotuksia.
Kirjoittamisen tueksi Luukkonen kehotti piirtämään ja käyttämään erilaisia värejä.
– Piirtäminen herättää oikean aivopuoliskon, jota tarvitaan kirjoitusprosessissa. On hyvä käyttää niin visuaalisia, auditiivisia ja kinesteettisiä tapoja aiheen ideointivaiheessa.

Ideointiosuuden Marsa Luukkonen kehottaa pitämään leppoisana, itsenäisenä työvaiheena, johon ei vielä sisällytetä arviointia.

Verkko on paljastanut puutteellisuudet
viestintätaidoissamme


Marsa Luukkonen kritisoi sitä, miten viestintä on usein monissa organisaatioissa suunnittelematonta ja sattumanvaraista. Osaltaan syynä on suomalainen kulttuuri, jossa kirjoittamista ei ole pidetty tärkeänä asiantuntijataitona.
– Työyhteisöissä tekstien tekemiselle tulisi löytää aikaa. Hyvät viestintätaidot asiantuntijuuden lisäksi ovat tärkeitä työelämässä.
Verkkomaailmassa huomiota tulee kiinnittää niin tekstien toimivuuteen ja luettavuuteen kuin verkon antamiin teknisiin mahdollisuuksiinkin.
– Silmäiltävyys, luettavuus ja käytettävyys takaavat verkkotekstin toimivuuden.
Käytössämme on uusia tiedonvälityksen kanavia ja välineitä. Luukkonen hämmästeleekin, miksi silti työyhteisölle tärkeitä tietoja jää yhä kertomatta.

Teksti ja kuvat: Eija HammarbergPoistu mobiilinäkymästä
Tämän sivun aliasosoite on http://www.ucpori.fi/kirjoittamiselle_tarvitaan_aikaa_tyoyhteisoissa
Instagram @ucpori


Uutiset

Tapahtumat