Olet täällä

Opiskele kulttuurituotantoa ja maisemantutkimusta PorissaPorin FM-koulutuksen pääaineet ovat

  • digitaalinen kulttuuri
  • maisemantutkimus
  • kulttuuriperinnön tutkimus

Sivuaineina Porissa voi opiskella kulttuurituotannon suunnittelua, kulttuuri- ja elämysmatkailua sekä museologiaa.

Tutkimuskohteina ovat mm. teknologia, pelit, ympäristö ja Itämeren alue.

Filosofian maisteriksi valmistuminen kestää yhteishaun kautta noin viisi vuotta: ensin suoritetaan kandidaatin tutkinto (3 v.) ja sen jälkeen maisterin tutkinto (2 v.). Erillisvalinnan kautta maisteriksi valmistuminen kestää 2–3 vuotta.YHTEISVALINTA

abiturienteille ja muille toisen asteen koulutuksen saaneille:
  • humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (HuK)
  • filosofian maisteri 120 op (FM)

Pääsykokeeton opiskelijavalinta: valinnat todistusten ja motivaatiotehtävän perusteella
HAKUAIKA 14.3.–28.3.2018
VALINTA MAISTERIVAIHEEN OPINTOIHIN

kandidaatin tai amk-tutkinnon suorittaneille:
  • Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen maisteriopinnot 120 op (FM)
HAKUAIKA 14.3.–28.3.2018LISÄTIEDOT JA HAKEMINEN

Hae opiskelemaan – filosofian maisteriksi Porissa
UCPori News -artikkeli "Filosofian maisterit työelämässä"
 
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Turun yliopisto
029 450 4300 | hakijapalvelut@utu.fi