Olet täällä

Opiskele diplomi-insinööriksi Porissa

 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelman pääaineet ovat

  • tuotantotalous
  • ohjelmistotuotanto
AMK- tai opistoinsinööritutkinnon suorittanut voi hakea TTY:n Porin yksikössä toteutettavaan johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelmaan.

Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelman opiskelijavalinnoissa insinöörejä valitaan kaksivaiheisesti. Opiskelijoita valitaan joko tutkintotodistuksen keskiarvon tai tutkintotodistuksen ja työkokemuksesta saatavien pisteiden perusteella.

Johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan hyväksytään myös tekniikan kandidaatteja sekä Satakunnan ammattikorkeakoulusta valmistuvia AMK-insinöörejä erillisvalinnoilla.
Tekniikan kandidaatin tai muun soveltuvan alan yliopistotutkinnon suorittaneiden valinta tehdään tutkintotodistuksen keskiarvon perusteella.

TTY Pori ja Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ovat yhdessä suunnitelleet DI-tutkinnosta kiinnostuneille SAMK-väylän. Väylällä opiskelija suorittaa AMK-insinöörin tutkinnon ja yliopisto-opintoihin valmentavan matematiikan moduulin. Valmistuttuaan opiskelija voi hakea TTY:n Porin diplomi-insinöörikoulutukseen. Lue lisää.
 
HAKUAIKA johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelmaan 15.3.–5.4.2017. Haku tapahtuu Opintopolku.fi –sivuston kautta.
 
AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ
Voit hakea johtamisen ja tietotekniikan tutkinto-opiskelijaksi myös avoimen yliopiston DI-väyläopintojen kautta suorittamalla määritetyt opintojaksot (5 opintojaksoa) yhden lukuvuoden aikana.
Avoimen DI-väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi
 
 
LISÄTIEDOT JA HAKEMINEN

Lue lisää tutkinto-ohjelmasta ja Porin yksiköstä
Lue Porin yksikön blogia!